Site banner

Tổ chức khởi công xây dựng 02 nhà Mái ấm Công đoàn

Căn cứ Kế hoạch số 196/KH-LĐLĐ ngày 28/3/2022 của LĐLĐ huyện Ba Tri về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022. Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Công nhân năm 2022, sáng ngày 16/5/2022, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, CĐCS xã Mỹ Thạnh tổ chức khởi công xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho công đoàn viên Trần Văn Nghiệp.

Đ/c Lê Thành Chiến - Chủ tịch LĐLĐ dự khởi công nhà Mái ấm Công đoàn xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri

Trước đó, ngày 12/5/2022, CĐCS xã Tân Mỹ đã khởi công xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho công đoàn viên Trương Thị Huỳnh Như, đây là căn nhà thứ 38 và 39 do LĐLĐ huyện xây dựng cho công đoàn viên địa phương.

Nguồn kinh phí xây dựng mỗi căn là 50 triệu đồng do LĐLĐ tỉnh hỗ trợ. Dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7/2022.

Đây là việc làm đầy ý nghĩa góp phần chăm lo, hỗ trợ thiết thực về đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở sớm ổn định được cuộc sống, để họ an tâm công tác, phục vụ xây dựng quê hương giàu đẹp.

Phan Văn Hưng