Site banner

Chi bộ LĐLĐ -CTĐ huyện nhận giấy khen của Đảng bộ huyện Giồng Trôm

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và các Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy. Chi bộ đã xây dựng các kế hoạch triển khai, đăng ký nội dung thực hiện và phát động phong trào đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong toàn huyện thực hiện.

Sáng ngày 30/12/2021, tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 01-CT/TU của Đảng bộ huyện Giồng Trôm tổ chức, chi bộ LĐLĐ - CTĐ được tặng giấy khen với thành tích: Tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Phượng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao giấy khen cho các tập thể

Năm 2021 mặc dù bị ảnh hưởng rất lớn dịch Covid-19, nhưng Chi bộ, BCH LĐLĐ huyện đoàn kết, thống nhất triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt và vượt chỉ tiêu so kế hoạch (15/15 chỉ tiêu); chương trình công tác có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời; trong thực hiện có bám vào kế hoạch, trong các cuộc họp chi bộ, cơ quan hàng tháng có kiểm tra, nhắc nhở các chỉ tiêu chưa đạt để kịp thời có giải pháp tháo gỡ. Cuối năm được ngành chuyên môn đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU.

LĐLĐ huyện