Site banner

Chấm giao ước thi đua Khối trường học năm học 2021-2022

Thực hiện kế hoạch đánh giá, phân loại hoạt động CĐCS năm 2022. Ngày 24/6/2022, tại LĐLĐ thành phố Bến Tre 04 cụm thi đua Khối trường học đã tiến hành kiểm tra, chấm điểm chéo các nội dung thi đua năm học 2021-2022.

Khối CĐCS trường học trực thuộc LĐLĐ thành phố gồm 37 trường được chia thành 04 khối thi đua: Khối Trường Trung học cơ sở; Khối Trường Tiểu học; Khối Trường Mẫu giáo - Mầm non công lập và Khối Trường Mầm non ngoài công lập. Theo kế hoạch đã được triển khai ngay từ đầu năm học trong đó có việc đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động CĐCS và bình xét thi đua năm học 2021-2022. Cuối năm học Ban Chấp hành CĐCS các trường đã tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn của trường mình sau đó cụm đã tiến hành phúc tra chấm điểm chéo, đánh giá kết quả hoạt động cho nhau trên cơ sở đánh giá thật khách quan, trung thực, chính xác. Kết quả hoạt động công đoàn năm học được đánh giá qua hồ sơ minh chứng cụ thể gồm 3 nội dung chính như: công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và tham gia quản lý, giám sát; công tác xây dựng tổ chức Công đoàn và công tác tuyên truyền, ngoài ra còn có các tiêu chí điểm thưởng cho các CĐCS có những hoạt động tiêu biểu, nổi bậc trong lĩnh vực hoạt động công đoàn.

Qua buổi làm việc các CĐCS đã thảo luận, góp ý và thống nhất những nội dung quan trọng trong báo cáo chấm điểm về những kết quả đã đạt được đồng thời chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, những hạn chế, bất cập và đưa ra những kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thi đua trong thời gian tới. Bên cạnh đó các trường cũng đã lựa chọn ra những tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhất trong phong trào thi đua cụm đề nghị về cấp trên biểu dương, khen thưởng.

Bảo Dung