Site banner

Các quy định của BLLĐ 2019 được áp dụng cho những đối tượng nào? Người làm việc không có quan hệ lao động có thuộc đối tượng điều chỉnh của BLLĐ 2019?

Câu hỏi: 
Các quy định của BLLĐ 2019 được áp dụng cho những đối tượng nào? Người làm việc không có quan hệ lao động có thuộc đối tượng điều chỉnh của BLLĐ 2019?
Trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 BLLĐ 2019, những đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp bởi các quy định của BLLĐ 2019, bao gồm:

- Người lao động, người học nghề, người tập nghề và người làm việc không có quan hệ lao động;

- Người sử dụng lao động;

- Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Như vậy, BLLĐ 2019 mở rộng đối tượng áp dụng đối với người làm việc không có QHLĐ (người làm việc không trên cơ sở thuê mướn bằng HĐLĐ) về một số quy định liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện lao động như: ATVSLĐ; tiền lương; BHXH... nhằm: bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật; thích ứng với sự linh hoạt của thị trường lao động và góp phần dịch chuyển lao động từ khu vực không có QHLĐ sang khu vực có QHLĐ, từ khu vực phi chính thức sang khu vực chính thức; bảo đảm tốt hơn quyền an sinh xã hội của NLĐ.

Chuyên mục: 
bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti