Site banner

Các dấu hiệu để nhận diện người lao động theo quy định của BLLĐ 2019?

Câu hỏi: 
Các dấu hiệu để nhận diện người lao động theo quy định của BLLĐ 2019?
Trả lời: 

Khoản 1, Điều 3 BLLĐ 2019 xác định: “Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động”. Như vậy các dấu hiệu để nhận dạng người lao động, bao gồm:

Trước đây, BLLĐ 2012 quy định: NLĐ có khả năng lao động/làm việc theo HĐLĐ và được trả lương, nghĩa là một trong các dấu hiệu nhận diện NLĐ là phải có QHLĐ dưới dạnh HĐLĐ. Tuy nhiên BLLĐ năm 2019 đã mở rộng dấu hiệu nhận diện; theo đó, chỉ cần NLĐ làm việ cho NSDLĐ theo thỏa thuận đó có thể tồn tại với nhiều tên gọi khác nhau nhưng chỉ cần chứa đựng nội dung thể hiện việc làm có trả lương.

Thứ hai. phải chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của NSDLĐ.

Đây là dấu hiệu đặc trưng của QHLĐ, nhằm phân biệt QHLĐ với các quan hệ dân sự có nhiều nét tương đồng khác, như: khoán việc, gia công, dịch vụ... Quy định trên được hiểu, nếu NLĐ tham gia vào QHLĐ theo thỏa thuận với NSDLĐ thì bất buộc phải tuân theo sự điều hành, chỉ đạo, hướng dẫn và có thể bị NSDLĐ xử lý bằng các biện pháp, trách nhiệm kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chât theo quy định của BLLĐ.

Thứ ba, phải đủ 15 tuổi trở lên trừ những công việc được sử dụng lao động chưa thành niên theo quy định của Bộ luật này.

Lần đầu tiên, hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc được giâi thích một cách chi tiết trong một Bộ luật. Những hành vi này cỏ thể được thực hiện bởi NSDLĐ, ngươi giám sat hay người quàn lý, cũng có thể là những người đồng nghiệp thường xuyên làm việc với nhau, từ đó tạo ra môi trường làm việc bất ổn tiềm ẩn nhiêu mối nguy hiểm cho NLĐ. Ọuy định trên là căn cứ để NSDLĐ thực hiện nghĩa vụ của mình - nghĩa vụ thực hiện các giãi pháp phòng chông quấy rối tình dục tại nơi làm việc và là cơ sờ đê xác định trách nhiệm của bất cứ ai có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Chuyên mục: 
bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti