Site banner

V.v hướng dẫn thông tin, tuyên truyền một số vấn đề, sự kiện trọng tâm những tháng cuối năm 2017

Số/Ký hiệu văn bản: 
235/LĐLĐ
Phân loại văn bản: 
Công văn
Nhóm: 
Văn bản của LĐLĐ tỉnh
Ngày ban hành: 
02/10/2017
Nội dung trích yếu: 
V.v hướng dẫn thông tin, tuyên truyền một số vấn đề, sự kiện trọng tâm những tháng cuối năm 2017
Cơ quan ban hành: 
Liên đoàn lao động tỉnh Bến Tre
Người ký: 
Huỳnh Văn Tấn