Site banner

V.v gửi hình ảnh phục vụ tuyên truyền Đại hội X Công đoàn tỉnh Bến Tre

Số/Ký hiệu văn bản: 
30/LĐLĐ
Phân loại văn bản: 
Công văn
Nhóm: 
Văn bản của LĐLĐ tỉnh
Ngày ban hành: 
31/01/2018
Nội dung trích yếu: 
V.v gửi hình ảnh phục vụ tuyên truyền Đại hội X Công đoàn tỉnh Bến Tre
Cơ quan ban hành: 
Liên đoàn lao động tỉnh Bến Tre
Người ký: 
Huỳnh Văn Tấn
Tập tin đính kèm: