Site banner

V.v gởi báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa X)

Số/Ký hiệu văn bản: 
236/LĐLĐ
Phân loại văn bản: 
Công văn
Nhóm: 
Văn bản của LĐLĐ tỉnh
Ngày ban hành: 
04/10/2017
Nội dung trích yếu: 
V.v gởi báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa X)
Cơ quan ban hành: 
Liên đoàn lao động tỉnh Bến Tre
Người ký: 
Huỳnh Văn Tấn
Tập tin đính kèm: