Site banner

KH tập huấn tài chính công đoàn và hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2018

Số/Ký hiệu văn bản: 
49/KH-LĐLĐ
Phân loại văn bản: 
Kế hoạch
Nhóm: 
Văn bản của LĐLĐ tỉnh
Ngày ban hành: 
05/10/2017
Nội dung trích yếu: 
KH tập huấn tài chính công đoàn và hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2018
Cơ quan ban hành: 
Liên đoàn lao động tỉnh Bến Tre
Người ký: 
Trần Trung Hào