Site banner

KH kiểm tra chấp hành Điều lệ và tài chính Công đoàn năm 2018

Số/Ký hiệu văn bản: 
04/KH-LĐLĐ
Phân loại văn bản: 
Kế hoạch
Nhóm: 
Văn bản của LĐLĐ tỉnh
Ngày ban hành: 
31/01/2018
Nội dung trích yếu: 
KH kiểm tra chấp hành Điều lệ và tài chính Công đoàn năm 2018
Cơ quan ban hành: 
Liên đoàn lao động tỉnh Bến Tre
Người ký: 
Lê Văn Quyền
Tập tin đính kèm: