Site banner

Danh sách Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA KHÓA X, NHIỆM KỲ 2018 - 2023

(7 Đồng chí)

Đồng chí: Nguyễn Hoàng Thắng - Chủ nhiệm

Đồng chí: Trần Thị Ngọc Diễm - Phó Chủ nhiệm

Đồng chí: Hồ Chí Đạt - Ủy viên

Đồng chí: Lê Trường Vi - Ủy viên (kiêm nhiệm)

Đồng chí: Bùi Thị Hồng Phấn - Ủy viên (kiêm nhiệm)

Đồng chí: Ngô Trung Hùng - Ủy viên (kiêm nhiệm)

Đồng chí: Mai Thanh Vũ - Ủy viên (kiêm nhiệm)