Site banner

Danh sách Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA KHÓA X, NHIỆM KỲ 2018 - 2023

(7 Đồng chí)

Đồng chí: Nguyễn Hoàng Thắng - Chủ nhiệm

ĐT: 0912.230.411

Đồng chí: Trần Thị Ngọc Diễm - Phó Chủ nhiệm

ĐT: 0918.133.984

Đồng chí: Hồ Chí Đạt - Ủy viên

ĐT: 0908.046.679

Đồng chí: Lê Trường Vi - Ủy viên (kiêm nhiệm)

Trưởng phòng Thanh tra, kiểm tra (BHXH tỉnh)

ĐT: 01249.774.988

Đồng chí: Bùi Thị Hồng Phấn - Ủy viên (kiêm nhiệm)

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 (Thanh tra tỉnh)

ĐT: 0978.591.939

Đồng chí: Ngô Trung Hùng - Ủy viên (kiêm nhiệm)

Phó Chánh Thanh tra (Sở Tài chính)

ĐT: 0918.105.521

Đồng chí: Mai Thanh Vũ - Ủy viên (kiêm nhiệm)

Thanh tra viên (Sở Lao động - Thương binh & Xã hội)

ĐT: 0169.444.3338