Site banner

Danh sách Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bến Tre

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA IX - NK 2013-2018
(13 Đồng chí, khuyết 1)

Đồng chí: Lê Văn Quyền

- Chủ tịch

Đồng chí: Trần Trung Hào

- Phó Chủ tịch Thường trực

Đồng chí: Huỳnh Văn Tấn

- Phó Chủ tịch

Đồng chí: Phan Song Toàn

- Phó Chủ tịch

Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Dung

- Phó Chủ tịch

Đồng chí: Phan Trần Mai Trinh

- Trưởng Ban Tổ chức

Đồng chí: Nguyễn Thị Phượng

- Trưởng Ban Tài chính

Đồng chí: Nguyễn Thị Bé Sáu

- Trưởng Ban Chính sách-Pháp luật

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Nữ

- Trưởng Ban Nữ công

Đồng chí: Nguyễn Hoàng Thắng

- Chủ nhiệm VP. Ủy ban kiểm tra

Đồng chí: Phạm Nghi Tiện

- Chủ tịch CĐN Giáo dục

Đồng chí: Phạm Hòa

- Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp