Site banner

Danh sách Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bến Tre

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA X,
NHIỆM KỲ 2018 - 2023
(10 Đồng chí, khuyết 1)

Đồng chí: Phan Song Toàn

- Chủ tịch

- ĐT: 0913.796.618

Đồng chí: Trần Trung Hào

- Phó chủ tịch Thường trực

- ĐT: 0918.267.728

Đồng chí: Huỳnh Văn Tấn

- Phó chủ tịch

- ĐT: 0903.332.589

Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Dung

- Phó chủ tịch

- ĐT: 0919.008.750

Đồng chí: Phan Trần Mai Trinh

- Trưởng ban Tổ chức

- ĐT: 0977.062.041

Đồng chí: Nguyễn Hoàng Thắng

- Chủ nhiệm VP. Ủy ban kiểm tra

- ĐT: 0912.230.411

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Nữ

- Trưởng ban Nữ công

- ĐT: 0938.926.286

Đồng chí: Võ Tấn Đức

- Trưởng ban Tuyên giáo

- ĐT: 0907.394.982

Đồng chí: Võ Thị Thúy Mai

- Phó Trưởng ban Tài chính

- ĐT: 0168.5852.678

Đồng chí: Phạm Hòa

- Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp

- ĐT: 0912.553.406