Site banner

Danh sách Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Bến Tre

BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA X
NHIỆM KỲ 2018 - 2023
(37 Đồng chí, khuyết 1)

Đồng chí: Phan Song Toàn

Đồng chí: Trần Trung Hào

Đồng chí: Huỳnh Văn Tấn

Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Dung

Đồng chí: Phan Trần Mai Trinh

Đồng chí: Võ Tấn Đức

Đồng chí: Nguyễn Hoàng Thắng

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Nữ

Đồng chí: Võ Thị Thúy Mai

Đồng chí: Hồ Thị Xàng

Đồng chí: Huỳnh Văn Nghĩa

Đồng chí: Nguyễn Thành Tâm

Đồng chí: Nguyễn Văn Dũng

Đồng chí: Lê Thị Bình

Đồng chí: La Thị Thúy

Đồng chí: Hồ Huy Hải

Đồng chí: Trần Thị Kiều Tôn

Đồng chí: Nguyễn Thành Thưởng

Đồng chí: Dương Mai Hương

Đồng chí: Ngô Kim Phượng

Đồng chí: Phạm Nghi Tiện

Đồng chí: Phạm Hòa

Đồng chí: Nguyễn Chí Đông

Đồng chí: Võ Văn Hoàng Em

Đồng chí: Tô Văn Quang

Đồng chí: Nguyễn Thanh Phong

-  Đồng chí: Phạm Văn Hùng

Đồng chí: Lê Phát Triển

Đồng chí: Trần Văn Tùng

Đồng chí: Trần Tấn Công

Đồng chí: Lê Thành Chiến

Đồng chí: Lê Văn Vấn

Đồng chí: Trần Châu Phương

Đồng chí: Phạm Văn Minh

Đồng chí: Lê Thị Thanh Hằng

Đồng chí: Lê Thị Mai