Site banner

Danh sách Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Bến Tre

BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA IX - NK 2013-2018
(39 Đồng chí, khuyết 5)

Đồng chí: Lê Văn Quyền

Đồng chí: Huỳnh Thị Tố Nga

Đồng chí: Trần Trung Hào

Đồng chí: Phan Trần Mai Trinh

Đồng chí: Huỳnh Văn Tấn

Đồng chí: Lê Thị Mai

Đồng chí: Phan Song Toàn

Đồng chí: Ngô Kim Phượng

Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Dung

Đồng chí: Trần Thị Lòng

Đồng chí: Nguyễn Thị Bé Sáu

Đồng chí: Võ Thị Thùy Nga

Đồng chí: Nguyễn Thị Phượng

Đồng chí: Lê Thành An

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Nữ

Đồng chí: Võ Văn Ninh

Đồng chí: Nguyễn Hoàng Thắng

Đồng chí: Nguyễn Văn Chí Cường

Đồng chí: Phạm Nghi Tiện

Đồng chí: Trần Tấn Kiệt

Đồng chí: Võ Tấn Đức

Đồng chí: Võ Thị Thúy Mai

Đồng chí: Lê Thành Chiến

Đồng chí: Nguyễn Văn Vưng

Đồng chí: Phạm Hòa

Đồng chí: Lê Thị Băng Tuyền

Đồng chí: Trần Châu Phương

Đồng chí: Phan Văn Trung

-  Đồng chí: Tô Văn Quang

Đồng chí: Phạm Văn Minh

Đồng chí: Nguyễn Thanh Phong

Đồng chí: Nguyễn Tấn Vũ

Đồng chí: Phạm Văn Hùng

Đồng chí: Lê Phát Triển